Träbyn

Träbyn

Urban Properties har tillsammans med Laborma Interiör AB vunnit en markanvisning i Jönköping där vi ska uppföra ca 320 studentbostäder.