Veddesta

Veddesta

Pågående projekt. Urban Properties har tillsammans med investerare förvärvat en fastighet belägen i Veddesta. Järfälla kommun driver ett antal detaljplaner i området som genomgår en förändringar från industriområde till handels- och bostadsområde, bl a pågår utbyggnaden av tunnelbana till området. Urban Properties avser tillsammans med kommunen driva detaljplan på fastigheten för att möjliggöra byggnation av bostäder.